Atentie!

Materialele de pe acest site sunt destinate persoanelor care activează în sectorul de urgență precum și celor aflate în formare, ca parte integrantă a formării lor. Ele nu pot fi utilizate independent, iar vizualizarea lor nu asigură dobândirea competențelor necesare și nu înlocuiește formarea organizată de instituțiile cu rol în acest domeniu. Aceste manevre trebuie realizate doar de personalul medical și paramedical care a urmat cursurile de pregătire.
Din punct de vedere legal nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru vătămarea şi/sau pagubele aduse persoanelor sau proprietăţilor acestora, din perspectiva neglijenţei sau altor factori similari, sau derivate din utilizarea sau folosirea oricărora dintre metodele, instrucţiunile sau ideile conţinute în prezentul site de către persoane care nu au absolvit un program formal de pregătire.
Prin accesarea acestui site precum şi a materialelor şi a informaţiilor conţinute în site, admiteţi că aţi citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile anterior menționate, precum şi că ați fost de acord să vă supuneţi acestora.
Aceste filme au fost realizate în cadrul proiectului„Imbunătățirea calității serviciilor spitalicești și prespitalicești de medicină de urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect co-finantat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
Proiectul s-a derulat în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind implementat de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenţie executivă.

Tururile virtuale au fost realizate in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/58809, "Profesionisti in interventia integrata la accidente colective si dezastre", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013